4. redna seja

Državni zbor

28. 1. 2019

Glasovanje

4. redna seja, 28. 1. 2019

Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom - Glasovanje