10. redna seja

Državni zbor

9. 7. 2019

Glasovanje

10. redna seja, 9. 7. 2019

Sklep o prenehanju funkcij, razrešitvi in imenovanjih predsednikov in podpredsednika delovnih teles Državnega zbora - Glasovanje o aktu v celoti