2. izredna seja

Državni zbor

25. 5. 2022

Glasovanje

2. izredna seja, 25. 5. 2022

Sklep o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora - Glasovanje o aktu v celoti