7. redna seja

Državni zbor

20. 2. 2023

Glasovanje

7. redna seja, 20. 2. 2023

Posebno poročilo Varuha človekovih pravic "Dostopnost Centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide" s predlogom priporočila - Glasovanje o predlogu sklepa