15. redna seja

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo

11. 2. 2020

Glasovanje

4. izredna seja, 9. 6. 2022

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju - Glasovanje - Zoran Šućur