4. izredna seja

Državni zbor

9. 6. 2022

Glasovanje

4. izredna seja, 9. 6. 2022

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Velenju - Glasovanje - mag. Brina Felc