10. izredna seja

Državni zbor

14. 7. 2022

Glasovanje

10. izredna seja, 14. 7. 2022

Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija - na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021 - Glasovanje