10. izredna seja

Državni zbor

14. 7. 2022

Glasovanje

10. izredna seja, 14. 7. 2022

Sklep o imenovanju člana Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020 - Glasovanje