16. izredna seja

Državni zbor

13. 9. 2022

Glasovanje

16. izredna seja, 13. 9. 2022

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije - Amandma: K 1. členu 13. 09. 2022 [SDS - Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke]