3. redna seja

Državni zbor

24. 10. 2022

Glasovanje

3. redna seja, 24. 10. 2022

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki - Glasovanje o aktu v celoti