3. redna seja

Državni zbor

24. 10. 2022

Glasovanje

3. redna seja, 24. 10. 2022

Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021 s predlogom priporočila - Glasovanje o predlogu priporočila