4. redna seja

Državni zbor

21. 11. 2022

Glasovanje

4. redna seja, 21. 11. 2022

Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023 - Glasovanje o aktu v celoti