6. redna seja

Državni zbor

23. 1. 2023

Glasovanje

6. redna seja, 23. 1. 2023

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Celju - Glasovanje