6. redna seja

Državni zbor

23. 1. 2023

Glasovanje

6. redna seja, 23. 1. 2023

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani - Glasovanje