6. redna seja

Državni zbor

23. 1. 2023

Glasovanje

6. redna seja, 23. 1. 2023

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032 - Glasovanje