8. redna seja

Državni zbor

20. 3. 2023

Glasovanje

8. redna seja, 20. 3. 2023

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 - Glasovanje o aktu v celoti