11. redna seja

Državni zbor

26. 6. 2023

Glasovanje

11. redna seja, 26. 6. 2023

Zakon o ratifikaciji Priloge G in sprememb Prilog A, B in C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih - Glasovanje o zakonu v celoti