12. redna seja

Državni zbor

18. 9. 2023

Glasovanje

12. redna seja, 18. 9. 2023

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Kranju - Glasovanje - Aleksander Naglič