13. redna seja

Državni zbor

16. 10. 2023

Glasovanje

13. redna seja, 16. 10. 2023

Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Celju - Glasovanje - Sara Sivec