13. redna seja

Državni zbor

16. 10. 2023

Glasovanje

13. redna seja, 16. 10. 2023

Osemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2022 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2022 s Predlogom priporočila - Glasovanje o predlogu priporočila