19. redna seja

Državni zbor

22. 4. 2024

Glasovanje

19. redna seja, 22. 4. 2024

Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja - Glasovanje